ANBI

Naam: Jan Modderman Stichting

RSIN/Fiscaal nummer: 8162.19.552

Contactgegevens: lezing@janmoddermanstichting.nl  

Bestuur: Fokke Fennema (voorzitter),  Anton Woertman (penningmeester), Jacqueline Zwegers (secretaris), Barth de Ridder (algemeen bestuurslid), Annemiek Modderman (algemeen bestuurslid).

Beloningsbeleid: De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Doelstelling: De Jan Modderman Stichting wil mensen en bedrijven zich ervan bewust maken dat zij goede mogelijkheden hebben om een bijdrage te leveren aan de verbetering van de wereld om hen heen.

Beleidsplan: Het is de opzet van de Jan Modderman Stichting om, indachtig haar doelstelling, jaarlijks een lezing te organiseren met een eerste klas spreker op eerste klas locatie. Een positief financieel resultaat van de jaarlijkse lezing wordt toegevoegd aan microkrediet.

Verslag:  In 2017 heeft de heer Jan Rotmans als laatste spreker een lezing gehouden.

Financiële verantwoording: De jaarrekening 2017 is door het bestuur vastgesteld. De inkomsten in 2017 bedroegen € 2.464,00 en de uitgaven € 3.064,00.

De balans per 31 december 2017 zag er als volgt uit.

Activa                                                                                             Passiva

Triodos Fair Share Fund    €   15.459,00                                 Eigen Vermogen   €  16.134,00

Activa                                     €            2,00

Bank                                       €        673,00

Totaal                                     €   16.134,00                                 Totaal                    € 16.134,00