Microkrediet

Het saldo van de recettes van de lezingen wordt besteed aan een fonds voor microkrediet waarmee nu jaarlijks reeds enige honderden nieuwe startups in ontwikkelingslanden worden gefinancierd.

Er is gekozen  voor het Fair Share Fonds (onder beheer van de Triodos Bank).