Doel

De Jan Modderman Stichting wil mensen en bedrijven zich van bewust maken dat zij goede mogelijkheden hebben om een bijdrage te leveren aan de verbetering van de wereld om ons heen. Zelfs een heel bescheiden gebaar kan voor anderen van grote betekenis zijn.
Op de jaarlijkse Jan Modderman Lezingen maken bekende sprekers ons hiervoor wakker, steeds  ieder op zijn/haar  eigen wijze,  en vragen aandacht voor directe en duurzame mogelijkheden. Zij nodigen ons uit om de mogelijkheden die iedereen heeft, en daarmee de verantwoordelijkheid, te gebruiken.