Slide background

Tiende Jan Modderman Lezing 19 maart 2016

Bert Middel sprak in de Lutherse Kerk (Groningen) over VERLICHTING – VERZUILING – VERBINDING

Onze samenleving zit vol met paradoxen. Want hoe kan een ogenschijnlijk rustig en redelijk welvarend land in tal van opzichten zo verdeeld zijn? De bevolking lijkt tamelijk tevreden, maar de onderlinge verbindingen zijn steeds meer verbroken. Verbondenheid is veelal ver te zoeken.

Eerder zou het tegendeel verwacht mogen worden. Sinds de Verlichting twee eeuwen geleden in West-Europa doorbrak, hebben de burgers geleerd zelf (na) te denken en zich verantwoordelijk te weten voor hun eigen daden. In de vorige eeuw zijn dankzij de typisch Nederlandse levensbeschouwelijke Verzuiling de verschillende bevolkingsgroepen geëmancipeerd. Al met al is zo de basis gelegd voor een harmonieuze samenleving, die er feitelijk niet is. Hoe kan dat en wat valt er aan te doen? Wat hebben we nog aan de overheid, aan de vrije markt, aan de politiek, aan religie en aan maatschappelijke initiatieven? Kunnen zij nog het tij keren?

Lees de volledige tekst van de lezing van Bert Middel.